Nghị quyết 128/NQ-CP: Tính chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương

Các địa phương phải tuân thủ sự chỉ đạo từ Trung ương, thống nhất nhưng vận dụng có sự linh hoạt. 

Nghị quyết 128/NQ-CP nhấn mạnh về tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp, nhất ở các địa phương. Các địa phương cần phát huy tính chủ động, sáng tạo như thế nào để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả là câu hỏi được đặt ra. 

Ông Marko Walde, Trưởng Đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam cho rằng, một điểm nổi bật khác của Nghị quyết là việc nhấn mạnh các biện pháp bổ sung của địa phương trong công tác phòng, chống dịch không được gây cản trở luân chuyển hàng hóa và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc di chuyển của người dân giữa các tỉnh, thành phố. Quy định này rất quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp tránh khỏi việc tạm ngừng kinh doanh và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Theo TS. Lưu Bình Nhưỡng, Nghị quyết 128 là chủ trương rất sáng tạo, khi ra đời được xã hội "đón"  như luồng gió mới. Nhưng hiểu được Nghị quyết 128 để thực hiện cho đúng, để lập lại trật tự là cả một vấn đề. "Chúng ta rất buồn với các chốt liên tỉnh. Tôi đã trực tiếp đi đến các chốt liên tỉnh và có ý kiến với Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này, thống nhất quan điểm không có giá trị gì, xét về mặt dịch tễ không có giá trị, xét về mặt giao thông vận tải thì càng tệ, dẫn đến câu chuyện mà Chủ tịch nước, Thủ tướng đề cập là không được cát cứ. Đây là câu chuyện thứ nhất chúng ta phải khắc phục" - ông Nhưỡng nói. 

Thứ hai là cách ly tập trung, rất rủi ro. Tôi đã nghiên cứu các bệnh viện ở Bình Dương là 12.000 bệnh nhân với 12.000 giường bệnh tập trung vào đấy. Thứ ba là chuyện người dân về quê, chuyện không được đi lại, trở thành câu chuyện như thợ lặn nhịn thở 1 hồi lâu, khi có Nghị quyết 128 thì được hít 1 hơi dài. Thứ tư là tình hình y tế, bây giờ chúng ta phải củng cố lại. "Câu chuyện này như là đi vào trận, vừa tiến công, phải vừa bắn vừa chạy. Chúng ta không thể cầm súng ngồi để mà chờ bắn được" - ông nói. 

Thứ năm là đã có chuyện tham nhũng trục lợi, lợi dụng tình hình dịch bệnh để kiếm ăn, để vơ vét. Thủ tướng đã phải chỉ đạo, cương quyết nếu có dấu hiệu thì chúng ta phải lập tức điều tra xem xét xử lý.

Khi trở lại trạng thái bình thường mới thì chúng ta phải giải quyết những vấn đề đó với các mục tiêu: Phòng chống dịch bệnh; phát triển, tiếp tục sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội; quốc phòng an ninh; các hoạt động bình thường và tiếp tục các hoạt động đối ngoại quốc tế.

Theo TS, chuyển trạng thái như thế cần đảm bảo tính thống nhất, đảm bảo tính tuân thủ cao, đảm bảo thông tin phản ánh kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội. Các địa phương phải tuân thủ sự chỉ đạo từ Trung ương, thống nhất nhưng vận dụng có sự linh hoạt. 

Nghị quyết 128/NQ-CP: Tính chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương

Ông Nhưỡng phân tích, nguyên tắc của chúng ta là tính thống nhất toàn quốc và vấn đề này được ghi thành 1 câu riêng biệt trong Nghị quyết 128. Câu đó là: "Các địa phương không được cục bộ cát cứ và ban hành quy định vượt quá mức cần thiết", có nghĩa là không được vượt qua các tiêu chuẩn, tiêu chí mà Bộ Y tế ban hành. Những tiêu chí này là những tiêu chí nguyên tắc, các địa phương không được ban hành quy định vượt quá, đấy là tính cần thiết.  

Trong Nghị quyết 128 quy định 9 biện pháp cho 9 lĩnh vực khác nhau, áp dụng 4 cấp độ dịch cho doanh nghiệp, cơ sở, cơ quan, tổ chức và có 4 biện pháp áp dụng cùng 4 cấp độ dịch cho cá nhân. Lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh thì cấp độ 1, 2, 3 đều được hoạt động bình thường, cấp độ 4 hoạt động với một số điều kiện. Hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm thì quy định rất chặt chẽ, bắt đầu từ cấp độ 1 là đã có điều kiện đi kèm rồi, còn đến cấp độ 4 thì phải dừng hoạt động. Vận tải hành khách công cộng hoạt động bình thường, từ cấp độ 2 đến 4 hoạt động có điều kiện hoặc ngừng hoạt động. 

"Đây là những nguyên tắc bất di bất dịch, không thể thay đổi" - ông nhấn mạnh.  

Thứ hai là tính linh hoạt. Đó là địa phương phải đưa ra phương án trên cơ sở đánh giá cấp độ dịch của từng nơi và của toàn tỉnh. Đây là những phương án linh hoạt, là yêu cầu "thích ứng linh hoạt" đã được nêu trong Nghị quyết 128. Thứ ba, phải kiểm soát được.  

Từ Nghị quyết 128 này cần có sự đánh giá chặt chẽ với lãnh đạo địa phương để xác định trách nhiệm, trong trường hợp cần báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý, không thể để kết thúc chiến dịch mới làm.