Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tại Diễn đàn Logistics Vùng Lần thứ V - năm 2024 với chủ đề “Chuyển đổi số - động lực mới thúc đẩy tăng trưởng Vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2024” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND TP Hải Phòng chỉ đạo; Sở Công Thương, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Hiệp hội Logistics Hải Phòng (HPLA) đồng tổ chức ngày 28/05/2024.

DIỄN ĐÀN LOGISTICS VÙNG: Chuyển đổi số rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Diễn đàn Logistics Vùng Lần thứ V - năm 2024 với chủ đề “Chuyển đổi số - động lực mới thúc đẩy tăng trưởng Vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2024”

Thông tin tại Diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, xác định rõ được tầm quan trọng mang tính chiến lược và đột phá của vùng Đồng bằng sông Hồng, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định đây là “địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước”.

Và gần đây, Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ (đồng thời là Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng) ban hành tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 cũng đã đưa ra quan điểm xác định “phát triển và cơ cấu lại kinh tế vùng phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của vùng; phát huy tối đa những lợi thế của vùng và tác động lan tỏa của các vùng động lực, cực tăng trưởng, các hành lang kinh tế và các cảng quốc tế; hình thành các trung tâm dịch vụ lớn mang tầm khu vực và thế giới về thương mại, du lịch, tài chính, logistics ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh”.

“Trong giai đoạn vừa qua, vùng Đồng bằng sông Hồng luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh. Riêng trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng đạt 6,28%, đứng thứ 3/6 vùng kinh tế (sau vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Đồng bằng sông Cửu Long); GRDP bình quân đầu người đạt 131,9 triệu đồng, đứng thứ 2 cả nước (sau vùng Đông Nam Bộ); kim ngạch xuất nhập khẩu toàn vùng đạt trên 260,88 tỷ USD, cao nhất trong 6 vùng kinh tế, chiếm 38% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ.

DIỄN ĐÀN LOGISTICS VÙNG: Chuyển đổi số rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Các đại biểu tham gia tại Diễn đàn Logistics Vùng Lần thứ V - năm 2024 với chủ đề “Chuyển đổi số - động lực mới thúc đẩy tăng trưởng Vùng Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2024”

Theo Thứ trưởng, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tạo ra những biến đổi trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Những đột phá về trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ đang thay đổi cách con người tương tác với thế giới và mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp thực hiện tối ưu hóa quy trình, tăng hiệu suất, giảm chi phí. Là một trong những ngành then chốt, logistics cũng không nằm ngoài xu hướng đó, theo đó cần được đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt trong khía cạnh “chuyển đổi số” để có thể đáp ứng và thích nghi với bối cảnh thị trường, giúp giảm chi phí logistics, nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ tối đa thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề khác.

“Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng và xem chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6, khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã định hướng “Coi chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa””, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đồng thời cho rằng, xuất phát từ những lợi ích mang lại từ chuyển đổi số trong logistics, một trong những nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ là “Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành, đào tạo về chuỗi cung ứng nhằm đạt chất lượng dịch vụ logistics cao hơn”.

Bên cạnh đó, theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020, logistics là 1 trong 8 lĩnh vực cần được ưu tiên chuyển đổi số trước…

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, để cùng tìm ra những định hướng, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tận dụng tối ưu những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics vùng Đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới, tôi đánh giá cao về nội dung của Diễn đàn Logistics Vùng lần thứ V do VCCI cùng UBND thành phố Hải Phòng phối hợp chỉ đạo tổ chức.

Chủ đề của các bài tham luận và của hai Phiên thảo luận “Chuyển đổi số - Nền tảng phát triển logistics thông minh”, “Cơ hội phát triển đột phá từ Khu thương mại tự do” sẽ góp phần gợi mở để đề xuất những chủ trương, chính sách, giải pháp tổng thể mang tính vĩ mô nhằm hình thành các khu thương mại tự do, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dịch vụ logistics cả nước nói chung và vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng.

“Tôi tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, sự cầu thị, lắng nghe tiếp thu của các Bộ, ngành, địa phương và sự góp ý sôi nổi, thẳng thắn của các đại biểu từ các Hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia, Diễn đàn Logistics Vùng lần thứ 5 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời, sau Diễn đàn lần này, toàn bộ các cấp, các ngành sẽ có quyết tâm cao hơn để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai hiệu quả hơn các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển logistics và chuyển đổi số đối với vùng Đồng bằng sông Hồng, qua đó khai thông những động lực mới, cùng với khơi dậy khát vọng, phát huy những tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng trong thời gian tới.

Về phía Bộ Công Thương, "chúng tôi cũng xin ghi nhận các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp công nghệ mới giúp tối ưu hóa, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số được chia sẻ, thảo luận tại Diễn đàn ngày hôm nay để tiếp thu, hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045 sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân bày tỏ.