Nhằm tăng cường công tác truyền thông phục vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, giới thiệu thành tựu, tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp thuộc các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, ngày 24/9, Sở Thông tin truyền thông tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền.

Nâng cao hợp tác tuyên truyền chiều sâu cùng doanh nghiệp

Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Việc ký kết hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp tỉnh và các Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh với Trung tâm Thông  tin tỉnh nhằm tăng cường phối hợp trong việc tiếp cận kịp thời thông tin chính thống; phối hợp trong chia sẻ thông tin, giới thiệu, quảng bá hoạt động của Hiệp hội, các Hội Doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên các nền tảng thông tin của UBND tỉnh do Trung tâm Thông tin tỉnh được giao quản lý vận hành. Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh tăng cường khai thác và sử dụng các thông tin trên các trang thông tin điện tử do Văn phòng Hiệp hội, Ban Truyền thông của các Hiệp hội, Hội Doanh nghiệp tỉnh quản lý, vận hành...

Nâng cao hợp tác tuyên truyền chiều sâu cùng doanh nghiệp

Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là chương trình đầu tiên diễn ra ký kết giữa Sở với Hiệp hội Doanh nghiệp trong tỉnh, cũng là chương trình phối hợp mà nhiều tỉnh thành trên toàn quốc chưa làm được. Chương trình phối hợp kỳ vọng sẽ triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, về đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu đến năm 2030 đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Nâng cao hợp tác tuyên truyền chiều sâu cùng doanh nghiệp

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa những năm qua đã ghi nhận nhiều sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của chính quyền và cơ quan báo chí truyền thông những cũng còn nhiều doanh nghiệp còn hạn chế trong hiểu biết thông tin pháp luật và xã hội. Vì vậy chương trình phối hợp này sẽ thực hiện công tác thông tin và truyền thông, định hướng, chỉ đạo thông tin tuyên truyền về hoạt động của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh theo quy định của pháp luật, đảm bảo nội dung thông tin toàn diện, chính thống, tạo sự đồng thuận dư luận xã hội, vì sự phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Nâng cao hợp tác tuyên truyền chiều sâu cùng doanh nghiệp

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp và Sở thông tin ký kết và chứng kiến lễ phối hợp tuyên truyền

Tại Chương trình, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp đã tiến hành ký kết hợp tác truyền thông .