Tổng cục Thống kê nhận định về mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2024. Cụ thể, quý II phải đạt tăng trưởng 6,32%, quý III khoảng 6,79%, quý IV khoảng 7,08%.

"Bài toán" tăng trưởng cho 9 tháng cuối năm

Các doanh nghiệp phải hiểu các FTA có thể mang lại thuận lợi gì trong lĩnh vực của mình, cho những mặt hàng của mình.

Bình luận về mục tiêu này, ông Trịnh Minh Anh, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế (Bộ Công Thương) cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% như mục tiêu Quốc hội đề ra không đơn giản.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều thị trường ngày càng đề cao những tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề an toàn cho người tiêu dùng và phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu.

“Xu hướng bảo hộ thương mại xuất hiện nhiều hơn, nhiều quốc gia có các biện pháp đưa đầu tư về trong nước, dựng nên các rào cản thương mại để bảo vệ, thúc đẩy sản xuất trong nước”, ông Trịnh Minh Anh nói.

Bên cạnh đó, những thay đổi của thị trường như chuyển đổi sang sản xuất xanh hoá không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc, là “mệnh lệnh” của thị trường.

Yếu tố giá, chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, xanh hoá, phát triển bền vững… là những tiêu chí cạnh tranh mà các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản yêu cầu ở các nhà cung cấp.

“Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam muốn tồn tại phải vượt qua bài toán xanh trong hoạt động sản xuất, với nhiều tiêu chí xử lý đạt tiêu chuẩn chất thải phát sinh, sản xuất tiết kiệm năng lượng, giải pháp tái chế chất thải”, ông Trịnh Minh Anh bày tỏ.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng, theo ông Trịnh Minh Anh Việt Nam cần thực thi hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA).

Hiện nay, Việt Nam đã ký kết 16 FTA, trong đó đang thực thi 15 FTA, việc thực thi các FTA thời gian qua đã mở ra cơ hội rất lớn cho Việt Nam trong mở rộng thị trường, tăng trưởng thương mại, xuất nhập khẩu và đầu tư, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam duy trì mức tăng trưởng cao từ 6-7%/năm.

“Việc thực thi hiệu quả các FTA sẽ mang lại cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng”, ông Trịnh Minh Anh nhấn mạnh.

Thực tế, để tăng hiệu quả thực thi các FTA, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, các bộ, ngành liên quan cũng đã nhiều lần tổ chức tham vấn các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và báo cáo Chính phủ về một số khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các FTA, từ đó nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp, ngành hàng và sản phẩm trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Vẫn theo ông Trịnh Minh Anh, để tận dụng tối đa các FTA, điều quan trọng nhất đối với Việt Nam là phải hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, nhằm bảo đảm tính nhất quán, đồng bộ, công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử, đúng trình tự thủ tục nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh với nhà đầu tư nước ngoài và giải quyết hiệu quả các tranh chấp nếu có.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế cảnh báo sớm để phòng ngừa tranh chấp. Cần có sự phối hợp đồng bộ của tất cả các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực thi các FTA đã có hiệu lực trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy quá trình hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiện đại hoá kết cấu hạ tầng, nâng cao sức mạnh tổng hợp và năng lực cạnh tranh...