Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Phục hồi và Phát triển bền vững, ngày 5/11.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021: Chính sách phải xuất phát từ “hơi thở” cuộc sống!

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, từ 2 năm nay dịch bệnh COVID-19 đã gây ra thiệt hại nặng nề về kinh tế-xã hội trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trong năm 2020, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh và duy trì được tăng trưởng kinh tế 2,91%, là một trong những nước có tăng trưởng dương cao nhất thế giới.

Năm 2021, với nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ kép, trong đó có cả phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội, 6 tháng đầu năm Việt  Nam tăng trưởng đạt 5,96%. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát lần thứ 4 với chủng mới Delta đã gây thiệt hại rất nặng nề cho cả kinh tế và các lĩnh vực xã hội.

Thiệt hại nặng nề từ biến chủng mới

“Quý III tăng trưởng âm 6,7% nên 9 tháng chỉ tăng 1,92%, dự kiến cả năm mức tăng trưởng vẫn dương nhưng chắc chắn không đạt được mục tiêu trong nghị quyết của Đảng và Quốc hội đã đề ra. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của năm 2021 và cho cả nhiệm kỳ 5 năm”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, để đối phó với dịch bệnh, khắc phục những thiệt hại về tác động của dịch bệnh, đồng thời để phục hồi và phát triển kinh tế-xã, các nước trên thế giới đã đưa ra nhiều gói giải pháp về tài khóa và tiền tệ khác nhau về quy mô tùy vào mức độ diễn biến của dịch bệnh, cũng như khả năng về nguồn lực, nhất là chính sách tài khóa, tiền tệ của từng nước.

Trong 2 năm qua, để ứng phó với dịch bệnh và hỗ trợ cho kinh tế và xã hội, Việt Nam đã sử dụng rất linh hoạt và đồng bộ các chính sách tài khóa và tiền tệ, cũng như các chính sách vĩ mô khác. Tổng quy mô các gói hỗ trợ về tài khóa tiền tệ của Việt Nam, theo tính toán của các chuyên gia, trong 2 năm 2020 và 2021 ở mức độ khoảng 4% GDP.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021: Chính sách phải xuất phát từ “hơi thở” cuộc sống!

Toàn cảnh diễn đàn kinh tế 2021.

Thấp hơn một chút so với mức bình quân của các nước trên thế giới có thu nhập thấp hoặc trung bình thấp (4,3%), thì Việt Nam khoảng 4% GDP của năm 2020.Trong đó, gói tài khóa khoảng 2,9%, gói tiền tệ khoảng 1,1%.

Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết quyết định các khung khổ về chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính ngân sách, vay và trả nợ công, đầu tư công, kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế của giai đoạn 2021-2025.

Đây cũng là một trong những nhiệm kỳ mà tất cả các khung khổ nhất định cho phát triển kinh tế 5 năm, thậm chí là tầm nhìn dài hạn hơn được trung ương có chủ trương và Quốc hội đã ban hành toàn bộ các nghị quyết về khung khổ này. Chúng ta sẽ mất khoảng từ 1 đến 2 năm và đã hoàn thành tất cả các nội dung này.

Đồng thời, trong nghị quyết của kỳ họp thứ 2 Quốc hội vừa qua, đã ban hành nghị quyết giao Chính phủ xây dựng và triển khai có thẩm quyền chương trình tổng thể về phòng và chống dịch COVID-19, theo phương châm “thích ứng, an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19”.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình tổng thể về phục hồi và phát triển kinh tế. Nghị quyết của Quốc hội cũng giao Chính phủ xây dựng các gói chính sách về tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ cho 2 chương trình này để phục vụ cho mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, cũng như phục hồi và phát triển kinh tế để trình Quốc hội xem xét và quyết định sớm.

Phát triển không phải bằng mọi giá

Các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan của Chính phủ đã phối hợp rất chặt chẽ trong thời gian qua. Dự kiến, vào cuối tháng 12/2021, nếu chuẩn bị đầy đủ và hoàn tất sau kỳ họp thường niên của Ủy ban thường vụ Quốc hội vào đầu tháng 12, thì sẽ xem xét quyết định và đề nghị với Quốc hội cho tổ chức một kỳ họp bất thường vào cuối năm 2021 để xem xét vấn quan trọng và cấp bách này, cùng với các vấn đề cấp bách khác liên quan đến quốc kế dân sinh.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021: Chính sách phải xuất phát từ “hơi thở” cuộc sống!

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một lần nữa nhấn mạnh, ngoài 2 chữ “P”, diễn đàn còn thể hiện mối quan hệ mật thiết với 2 chữ “C”.

Do đó, diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2021 là một cơ hội để Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước, các đối tác phát triển của Việt Nam, các vị ĐBQH qua các thời kỳ, nhân dân, cử tri và công đồng doanh nghiệp trên cả nước hiến kế các giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững.

Và những đề xuất cụ thể về huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực gồm chính sách tài khóa và tiền tệ với quy mô, liều lượng hợp lý nhất, cũng như sự phối hợp giữa các chính sách này để duy trì các động lực tăng trưởng, vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt, mục tiêu dài hạn của phát triển bền vững hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số.

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chủ đề của Diễn đàn này là phát triển bền vững với 2 chữ “P”. Đó là phục hồi và phát triển, nhưng phát triển ở đây không phải là bằng mọi giá, mà có sự bền vững. Chúng ta vừa phải chú ý đến các giải pháp cấp bách để duy trì các động cơ tăng trưởng, động lực tăng trưởng để kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Nhưng những giải pháp ngắn hạn và trung hạn thì phải luôn luôn bám vào mục tiêu dài hạn trong việc tái cơ cấu lại nền kinh tế, đảm bảo cho nền kinh tế của chúng ta phát triển nhanh, nhưng bền vững.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021: Chính sách phải xuất phát từ “hơi thở” cuộc sống!

Các đại biểu tham gia diễn đàn.

“Không chỉ có vấn đề về kinh tế, mà cả vấn đề về xã hội, môi trường và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Do đó, nhiệm vụ của Quốc hội và Chính phủ rất nặng nề trong việc nghiên cứu và thiết kế các chính sách để đạt được mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một lần nữa nhấn mạnh, ngoài 2 chữ “P”, diễn đàn còn thể hiện mối quan hệ mật thiết với 2 chữ “C”. Đó là chính sách và cuộc sống. Nếu như các chính sách, đặc biệt là chính sách vĩ mô không xuất phát từ “hơi thở” thực tiễn cuộc sống, thì  bản thân chính sách đó sẽ bị sai lệch đi.

Và nếu thực tiễn của cuộc sống không được phản ánh vào trong chính sách, thì bản thân chính sách cũng không thể đi vào cuộc sống một cách “trôi chảy” và hiệu quả. “Như vậy, đây là diễn đàn để kết nối và gắn kết giữa các lĩnh vực chúng ta quyết sách những quyết định quan trọng”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.