Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp có chủ đề "Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững", ông Phạm Văn Tài, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) cho biết:

THỦ TƯỚNG VÀ DOANH NGHIỆP: Đề xuất sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ông Phạm Văn Tài, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco). Ảnh TTXVN

 

Thaco cam kết tiếp tục đóng góp phát triển cho các ngành kinh tế trọng yếu của đất nước, trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, ô tô và nông nghiệp để thực hiện sứ mệnh mang lại giá trị cho khách hàng, cho đối tác, cho xã hội và đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước với tinh thần tận tâm phục vụ.

Từ thực tế hoạt động của Thaco hiện nay, doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để tạo động lực phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh nhanh và bền vững.

Cụ thể, đối với ngành công nghiệp ô tô, để giúp doanh nghiệp lắp ráp sản xuất ô tô trong nước gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kiến nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

THỦ TƯỚNG VÀ DOANH NGHIỆP: Đề xuất sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Thaco kiến nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Trong đó giá tính thuế giá trị đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước được tính theo hướng: Giá trị sản xuất trong nước, tức là tỷ lệ nội địa hóa được khấu trừ vào giá thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối với ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, Thaco kiến nghị Chính phủ sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Luật phát triển công nghiệp vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2023 được Quốc hội thông qua, tạo hành lang pháp lý để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy xây dựng nền công nghiệp tự chủ góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.