Ông Lê Xuân Tuyến, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty CP Việt Xô gas:

Chính quyền thành phố Thái Bình thường xuyên quan tâm, đồng hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; quyết liệt chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, giao thông, đất đai, mặt bằng; đảm bảo an ninh trật tự… để doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp tại Thái Bình

“Tình cảm” của doanh nghiệp dành cho chính quyền thành phố thể hiện rõ qua việc đánh giá DDCI hàng năm. Theo đó, thứ hạng DDCI của thành phố luôn nằm trong Top đầu của tỉnh, thể hiện trung thực nhất niềm tin của doanh nghiệp đối với bộ máy chính quyền, giúp các cơ quan quản lý nhà nước thay đổi tư duy phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho tỉnh Thái Bình.

Doanh nghiệp mong muốn thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình, UBND thành phố Thái Bình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là dự án đất dịch vụ thương mại trên địa bàn xã Phú Xuân, xã Tân Bình, TP Thái Bình đảm bảo đúng tiến độ thực hiện.