27/09: Liên kết Doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, cửa ngõ phía Bắc của quốc gia, có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ. Thời gian qua Vùng đã có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của cả nước song quy mô còn khiêm tốn (chỉ chiếm khoảng 8 – 9% GRDP cả nước), chưa địa phương nào trong Vùng tự cân đối được ngân sách, phát triển vùng ở nhiều lĩnh vực còn thấp hơn mức trung bình cả nước.

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Vùng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 11).

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP (Nghị quyết 96) ngày 01/8/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11. Một trong những mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết 96 đề ra là trong giai đoạn 2021 – 2030, tăng trưởng GRDP vùng đạt 8,0 – 9,0%/năm; đến năm 2030, quy mô kinh tế vùng đạt khoảng 2.100 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành); tổng thu ngân sách nhà nước đạt 190 nghìn tỷ đồng…

Để phát huy hơn nữa lợi thế của khu vực, thị trường, đánh giá cơ hội, kêu gọi, phân bổ nguồn lực đầu tư, lựa chọn trọng điểm đầu tư phù hợp lợi thế, đặc biệt là kết nối giữa các doanh nghiệp trong cộng đồng kinh tế vùng, giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư nói chung trong và ngoài nước,… Được sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn: Liên kết Doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ. Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Thời gian: 13h30 – 17h00, Thứ Tư, ngày 27/9/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Diễn đàn tập trung thảo luận, đánh giá thực tế về các chính sách, công tác hoạch định, kết nối phát triển Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ thời gian qua; nhận diện cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đối thoại từ doanh nghiệp và khuyến nghị chính sách của Chính phủ… Qua đó, gợi mở các giải pháp, hướng đi mới thúc đẩy phát triển bền vững nội vùng và liên vùng như mục tiêu mà Đảng và Chính phủ đã đề ra.