Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 diễn ra sáng nay (5/12), ông Nguyễn Thành Phong - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, đầu tư công là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn, việc làm và hỗ trợ cho khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài trì trệ.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021: Tạo đột phá cho đầu tư công

Ông Nguyễn Thành Phong - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Đầu tư công - động lực quan trọng

Do đó, cần phải tạo bước đột phá về đầu tư công trên cơ sở tháo gỡ mọi rào cản, vướng mắc về mặt thể chế, nhất là quy trình, thủ tục, đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, giải ngân… trong triển khai các dự án đầu tư công và giải ngân đầu tư công; phấn đấu giải ngân ít nhất 80% số vốn đầu tư công của năm 2021 và vốn đầu tư của các năm trước chuyển sang.

Nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc biệt về đầu tư công, nhất là quy trình, thủ tục, hồ sơ áp dụng trong giai đoạn cần thúc đẩy đầu tư công như hiện nay. Sớm rà soát các dự án đầu tư, thực hiện điều chuyển vốn đầu tư công linh hoạt giữa các bộ, ngành, địa phương, ưu tiên cho các dự án, công trình đầu tư trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, dự án có tiến độ triển khai nhanh.

Kiên quyết xử lý, thay thế các nhà thầu không đủ năng lực triển khai hoặc không đáp ứng cam kết về tiến độ triển khai dự án. Cần nghiên cứu, triển khai giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi hiện đang rất chậm, gây lãng phí trong đầu tư. Xác định rõ, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức trong việc không hoàn thành kế hoạch đầu tư công.

Tận dụng thời cơ lãi suất thấp, thanh khoản thị trường dồi dào để bổ sung nguồn vốn đầu tư công, thay thế nguồn vốn vay nước ngoài có lãi suất cao và cơ cấu lại danh mục TPCP theo hướng ưu tiên phát hành kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên. Nghiên cứu, kiến nghị Quốc hội cho phép Bộ Tài chính quản lý việc phát hành TPCP theo kỳ hạn phát hành bình quân và được chủ động kế hoạch phát hành TPCP trong năm ngân sách để huy động vốn thay vì quy định “cứng” khối lượng TPCP kỳ hạn từ 5 năm trở lên.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021: Tạo đột phá cho đầu tư công

Toàn cảnh diễn đàn.

 

Kích cầu vào đâu?

Việt Nam là nước có tỷ lệ nhập khẩu lên đến hơn 100% GDP và xuất khẩu cũng có tỷ lệ tương tự. Như vậy, nếu gói kích cầu tiêu dùng rất dễ bị chảy ra nước ngoài thông qua hàng nhập khẩu làm cho hiệu quả gói kích cầu kém hiệu quả.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021: Tạo đột phá cho đầu tư công

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Tổng cầu Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào cầu xuất khẩu khi xuất khẩu chiếm hơn 100% GDP. Trong khi các đối tác lớn của Việt Nam đều đang thực hiện các gói kích cầu lớn nên nhu cầu nhập khẩu cao.

Vì vậy, thứ nhất, hiệu quả nhất của gói kích cầu đó là thực hiện các biện pháp hỗ trợ để thúc đẩy xuất khẩu (giảm chi phí logistics, hỗ trợ chi phí phòng dịch, đảm bảo doanh nghiệp xuất khẩu hoạt động 100% công suất, tăng cường năng lực thông quan, xây dựng nhà ở công nhân tập trung…)

Thứ hai, đó là kích cầu tiêu dùng. Người nghèo là những người tiêu dùng hàng trong nước là chủ yếu và ít tiêu dùng hàng nhập khẩu, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người nghèo, nhân dịp tết là một động lực cực kỳ quan trọng để đẩy mạnh sản xuất hiện nay.

Thứ ba, các gói hỗ trợ cần tập trung khắc phục những vấn đề bộc lộ của nền kinh tế mà đã lâu nay vẫn chưa thực hiện được.