Dự án này là một phần quan trọng trong chương trình trang bị kháng, tụ nhằm đảm bảo khả năng tải cho trục các đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, góp phần nâng cao độ ổn định và an toàn cho hệ thống điện quốc gia. 

EVNNPT đóng điện thành công dự án lắp kháng tại TBA 500kV Phố Nối

Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng giám đốc EVNNPT, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu chủ trì buổi họp

Trước khi tiến hành đóng điện, vào ngày 11/6/2024, EVNNPT đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư để đảm bảo dự án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Hội đồng nghiệm thu do ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng giám đốc EVNNPT chủ trì, với sự tham dự của đại diện các đơn vị liên quan như Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), Công ty Dịch vụ Truyền tải điện và các nhà thầu thi công dự án.

Dự án lắp đặt 2 kháng điện 2x128MVA và các thiết bị đồng bộ cho 2 đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối, cung đoạn Nam Định – Phố Nối được EVNNPT giao cho PTC1 làm đại diện chủ đầu tư. Theo báo cáo của PTC1, dự án đã được hoàn thành thi công, lắp đặt và thí nghiệm vượt tiến độ theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

Việc lắp đặt 02 ngăn lộ kháng 595, 596 tại TBA 500kV Phố Nối được thực hiện đồng bộ với 02 ngăn lộ đường dây thuộc dự án mở rộng 2 ngăn lộ đường dây 585, 586 tại TBA 500kV Phố Nối.

EVNNPT đóng điện thành công dự án lắp kháng tại TBA 500kV Phố Nối

Kháng 596 sau khi đóng điện thành công tại TBA 500kV Phố Nối

Việc hoàn thành và đưa vào vận hành dự án lắp đặt kháng đảm bảo khả năng tải cho đường dây 500KV mạch 3 sẽ góp phần: Nâng cao khả năng truyền tải điện trên tuyến 500kV mạch 3, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của khu vực. Tăng cường sự ổn định và an toàn cho hệ thống điện quốc gia. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Dự án là một minh chứng cho sự nỗ lực của EVNNPT và các đơn vị liên quan trong việc đầu tư, nâng cấp hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Một số hình ảnh

EVNNPT đóng điện thành công dự án lắp kháng tại TBA 500kV Phố Nối

Các đơn vị liên quan đang phối hợp thực hiện đóng điện

EVNNPT đóng điện thành công dự án lắp kháng tại TBA 500kV Phố Nối
 
EVNNPT đóng điện thành công dự án lắp kháng tại TBA 500kV Phố Nối

Toàn cảnh TBA 500kV Phố Nối