Phát biểu tại họp báo chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI cho biết: năm 2024 là năm thứ 10 chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” - sự kiện thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng VCCI, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn rất lớn, góp phần gây dựng và thúc đẩy phong trào thi đua trong các doanh nghiệp nhằm chăm lo người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ; đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

67 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại họp báo

Theo Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng, quan tâm và chăm lo người lao động - nguồn lực lớn nhất quyết định sự thành bại của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp là việc cần làm và nên làm để cùng nhau cố gắng nỗ lực, đưa con thuyền doanh nghiệp cán đích thành công. Ngược lại, khi doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh sẽ có nhiều điều kiện tốt hơn để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Đây chính là động lực để người lao động phấn đấu, cống hiến vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động có thể được xem là mối quan hệ tương hỗ, cộng sinh, cùng hỗ trợ và giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41 - NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, trong đó đề cập đến việc tăng cường thực hiện tốt mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Theo Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng, mới đây, VCCI phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát tại nhiều địa phương về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp và báo cáo các cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở đánh giá, nhận xét, quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ trong doanh nghiệp sẽ được nâng cấp lên tầm cao mới đảm bảo mối quan hệ này luôn phát triển, góp phần cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

67 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Năm 2024, chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” đã tiếp nhận hàng trăm bộ hồ sơ của các doanh nghiệp tham gia do các cấp công đoàn tuyển chọn. Qua các vòng sơ loại, chấm điểm chặt chẽ theo bộ tiêu chí khắt khe do các chuyên gia hàng đầu về lao động xây dựng, Ban tổ chức đã lựa chọn 67 doanh nghiệp để vinh danh. Đây là các doanh nghiệp tiêu biểu đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ nhằm tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Qua 9 năm tổ chức, chương trình đã xếp hạng 511 lượt doanh nghiệp, trong đó, 206 doanh nghiệp được nhận tặng Bằng khen của các cơ quan tổ chức, 20 doanh nghiệp được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Được xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” là một bằng chứng tin cậy của doanh nghiệp không chỉ trong việc đóng góp cho sự phát triển, tiến bộ về kinh tế xã hội và con người mà còn là ‘chứng chỉ” xác nhận doanh nghiệp là một trong những nơi cung cấp chỗ làm việc tốt nhất cho người lao động.