Nhận diện những lực cản hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề cập đến 4 khó khăn lớn.

“Cởi bỏ” lực cản cho doanh nghiệp: Đầu tư công dẫn dắt tăng trưởng

Nhận diện khó khăn 

Thứ nhất, doanh nghiệp thiếu đơn hàng bởi các đối tác nhập khẩu quan trọng của Việt Nam đều đang khó khăn: tăng trưởng suy giảm, lạm phát đã giảm nhưng vẫn ở mức cao khiến người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu, tập trung mua sắm những mặt hàng thiết yếu…

Do đó, chúng ta không có đầu ra cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Dẫn chỉ số xuất siêu, ông Vũ Hồng Thanh cho biết: trong bối cảnh hiện nay đây cũng không phải là dấu hiệu tích cực như trước đây bởi nhập khẩu giảm, kéo theo không có nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Việc thiếu đơn hàng, thiếu đầu ra của doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động.

Thứ hai, mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước đã cắt giảm lãi suất cho vay nhưng doanh nghiệp phản ánh lãi suất vẫn ở mức cao, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn. Báo cáo của Ủy ban Kinh tế có sử dụng số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, mức cho vay trung bình là 10,22% nhưng theo các doanh nghiệp, mức cho vay thực tế còn cao hơn. Bên cạnh lãi suất cao, điều kiện cho vay đối với doanh nghiệp sau vài năm sức khoẻ bị bào mòn vì đại dịch cũng còn khó khăn.

Thứ ba, môi trường đầu tư kinh doanh, các thủ tục hành chính giải quyết cho doanh nghiệp chậm và một bộ phận cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm càng khiến thủ tục phải đi lòng vòng và doanh nghiệp không kịp thời đầu tư sản xuất, kinh doanh. Điều này gây cản trở nguồn lực và đồng lực phát triển, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Cuối cùng, các doanh nghiệp cũng sợ bị thanh tra, kiểm tra, sợ bị hình sự hoá các quan hệ kinh tế…

Giải pháp tháo gỡ

Chia sẻ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trên, ông Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh một số giải pháp quan trọng. Đó là hoàn thiện các quy định của pháp luật, không chỉ đảm bảo thống nhất, đồng bộ mà còn phải an toàn. Trong đó, sắp tới phải có Nghị định triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị để đội ngũ cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng phải bảo vệ an toàn cho cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là thúc đẩy đầu tư công. Qua theo dõi của Ủy ban Kinh tế, 5 tháng đầu năm chúng ta đã giải ngân được 22,22%, song số tuyệt đối rất ấn tượng. So với cùng kỳ năm ngoái, số vốn đầu tư công được giải ngân tăng rất cao, đạt 23 nghìn tỷ đồng, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng, đầu tư công phải phát huy vai trò của mình như Thủ tướng Chính phủ đã nói “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” để kéo nền kinh tế đi lên, thúc đẩy tăng trưởng, tạo sự lan toả sang các lĩnh vực khác.

“Cởi bỏ” lực cản cho doanh nghiệp: Đầu tư công dẫn dắt tăng trưởng
Ngoài ra, trong những giải pháp kiến nghị tháo gỡ khó khăn về suy giảm đơn hàng do cầu thế giới suy yếu, doanh nghiệp cho rằng, thúc đẩy tiêu dùng nội địa là một trong những ưu tiên bổ trợ hàng đầu. Trong đó, chính sách mua sắm công với sản phẩm trong nước, ưu tiên và khuyến khích sử dụng sản phẩm trong nước trong các gói mua sắm sử dụng ngân sách…