Thành lập Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa

10:26 - 29/03/2023

Ngày 27/03, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã ban hành Quyết định số 989/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa.

Quyết định nêu rõ: Thành lập Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý cảng cá Hòa Lộc, Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới và Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa. Tên tiếng Anh: Thanh Hoa Fishing Port Management Board. 

Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có chức năng trực tiếp quản lý, khai thác các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được UBND tỉnh giao, phục vụ cộng đồng ngư dân, không vì mục đích lợi nhuận.

Ban Quản lý cảng cá có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở làm việc chính: Phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thành lập Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa
Thành lập Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý cảng cá Hòa Lộc, Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới và Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng

Ban Quản lý có nhiệm vụ quản lý khai thác cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; quản lý hệ thống công trình cảng cá; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.Về quyền hạn, Ban Quản lý được cho tổ chức, cá nhân thuê cơ sở hạ tầng để sản xuất, kinh doanh tại vùng đất cảng cá, vùng nước cảng cá theo phương án khai thác cảng cá đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

Không cho vào cảng cá hoặc yêu cầu rời cảng cá đối với người và tàu cá không tuân thủ nội quy của cảng cá. Không cho thuê hoặc yêu cầu rời khỏi vùng đất cảng cá, vùng nước cảng cá đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại vùng đất cảng cá, vùng nước cảng cá không tuân thủ nội quy của cảng cá, hợp đồng đã ký kết.

Thu phí, giá dịch vụ hoạt động tại cảng cá theo quy định của pháp luật. Xử lý hoặc đề nghị cơ quan chức năng của địa phương giải quyết vụ việc để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ trong khu vực cảng cá. Và có các quyền khác theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Về cơ cấu tổ chức, Ban Quản lý cảng cá có Giám đốc và các Phó Giám đốc; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính, tổng hợp và Phòng Kế hoạch, nghiệp vụ.

Các cảng cá trực thuộc, gồm: Cảng cá Hòa Lộc quản lý cảng cá Hòa Lộc và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Trường; Cảng cá Lạch Hới quản lý cảng cá Lạch Hới và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Hới; Cảng cá Lạch Bạng quản lý cảng cá Hải Thanh, cảng cá Hải Bình và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Bạng.

Thành lập Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa

Trụ sở làm việc chính của BQK Cảng cá đóng tại Phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Các phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng, các cảng cá có Cảng trưởng và 01 Phó cảng trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Cảng trưởng, Phó cảng trưởng do Giám đốc Ban Quản lý cảng cá quyết định theo quy định hiện hành của pháp luật và quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh.

Các cảng cá có con dấu riêng để hoạt động nghiệp vụ; mỗi cảng cá có 02 Tổ chuyên môn, nghiệp vụ: Tổ điều hành nghiệp vụ và Tổ quản lý bảo vệ khu neo đậu tránh trú bão; việc thành lập các tổ do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý cảng cá. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, các cảng cá do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý cảng cá.

Số lượng người làm việc của Ban Quản lý cảng cá nằm trong tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được UBND tỉnh giao hàng năm và số lượng người làm việc tự chủ của đơn vị.

Năm 2023, số lượng người làm việc của Ban Quản lý cảng cá là tổng số lượng người làm việc được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao năm 2023 cho Ban Quản lý cảng cá Hòa Lộc, Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới, Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng và số lượng người làm việc tự chủ hiện có của đơn vị. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp,

Ban Quản lý cảng cá có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4194/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Cảng cá Lạch Bạng; số 4195/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới; số 4196/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 về việc chuyển giao Ban Quản lý cảng cá Hòa Lộc, công trình Cảng cá Hòa Lộc từ trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Cảng cá Hòa Lộc.

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thanh toán hóa đơn SCTV

lịch phát sóng trên truyền hình

Cáp nét siêu tốc - Cơn lốc quà tặng từ SCTV

TRỌN GÓI INTERNET SIÊU TỐC - TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ ĐỈNH CAO TỪ SCTV

 

Tin tổng hợp

Liên kết trang

 

Truyen hinh cap va Mang Internet SCTV

 

sctvonline

Trang tin sống động từng giây scj-shopping
Trang tin chuyện nóng 24h

 

Nguồn: Vietcombank

 

Nguồn: Minh Ngọc

Truyền hình - Điện ảnh

Scroll

Đang gửi...