Nghịch lý điện gió

Nhà máy điện gió HBRE Chư Prông. Ảnh: ATS

 

Đây là báo cáo vừa được Sở Công Thương tỉnh Gia Lai gửi Đoàn Giám sát của Quốc hội. Theo sở này, do chưa có giá bán điện cho các dự án điện gió được hoàn thành sau ngày 31/10/2021 nên đến nay có 629MW điện gió chưa được đấu nối phát điện lên hệ thống điện quốc gia. Điều này gây lãng phí đầu tư xã hội với tổng vốn đầu tư khoảng 25.500 tỷ đồng (chưa tính lãi suất của ngân hàng).

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn T&T, rủi ro lớn nhất hiện nay là chính sách chưa rõ ràng. Phải sau khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, Bộ Công Thương mới tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện nó, xác định quy mô công suất các dự án phân theo từng địa phương, tiếp đó mới đến công tác lựa chọn nhà đầu tư... Khung chính sách, lộ trình xây dựng, cơ chế giá cho các dự án điện gió ngoài khơi đến nay chưa được chuẩn bị, thiếu các chỉ dẫn cụ thể và rõ ràng.

Ông Hồ Phước Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, hầu hết các dự án điện gió trên địa bàn đều nằm trong quy hoạch tổng thể trong lộ trình phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ và Bộ Công Thương trên cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng. Việc chưa được đấu nối đang làm cho các chủ đầu tư phải chịu lãi vay ngân hàng thời gian dài mà không có nguồn thu từ bán điện. Điều này còn gây lãng phí rất lớn nguồn lực đầu tư xã hội không riêng ở Gia Lai.