Phát triển kinh tế không quên nhiệm vụ chính trị

Nữ cán bộ, công nhân viên MDF Quảng Trị trong hoạt động ngày quốc tế Phụ nữ

 

Kinh tế và chính trị có mối liên hệ mật thiết - đó là quan hệ biện chứng tương hỗ, bổ sung, làm điểm tựa cho nhau. Chính trị vững kinh tế mới vững, kinh tế mạnh là điều kiện thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, công tác chính trị trong doanh nghiệp luôn là vấn đề cấp bách - đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thể hiện “tính Đảng” trong kinh tế, xa hơn giúp khỏa lấp lỗ hổng trong các học thuyết kinh tế chủ đạo ngày nay.

Các cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản đang diễn ra, các ngân hàng Trung ương, chính phủ không có cách nào xử lý triệt để. Mới đây, ông Jerome Powell Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ nói rằng “phải chấp nhận suy thoái kinh tế như một vết thương tất yếu để đẩy lùi lạm phát”.

Vậy, cần hay không bàn tay của nhà nước trong nền kinh tế? Câu trả lời là rất cần, đối với kinh tế Việt Nam, nhà nước, chính phủ đang điều tiết vĩ mô đúng lộ trình. Điều đó xuất phát từ cội rễ đảm bảo yếu tố chính trị trong các tổ chức kinh tế.

Những năm qua, Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị luôn là đơn vị đi đầu trong công tác chính trị-xã hội. Luôn quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai đầy đủ, đồng bộ và kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tham gia tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phát triển kinh tế không quên nhiệm vụ chính trị

MDF Quảng Trị đạt thành tích cao trong phong trào phòng cháy chữa cháy

Thường xuyên tìm tòi phát hiện và giới thiệu các cá nhân ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng, kết nạp Đảng cho quần chúng có mục tiêu lý tưởng tốt đẹp. Phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Ngành và địa phương bằng nhiều hình thức.

Đồng thời xây dựng nhiều chương trình hoạt động cụ thể, các đợt tuyên truyền giáo dục trong toàn đơn vị giúp CB.CNVC- LĐ nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất đạt kết quả tốt.

Tại địa phương, MDF Quảng Trị là “Mạnh thường quân” luôn sẵn sàng mở túi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời kém may mắn vào các dịp lễ tết, thiên tai, dịch bệnh.

Dù có lúc hoạt động kinh tế khó khăn, nhưng Ban lãnh đạo Công ty, trực tiếp là công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội vẫn giành nguồn quỹ tặng quà các cháu trẻ em mồ côi, Hội người mù tỉnh Quảng Trị, Các gia đình chính sách, neo đơn, người nghèo, trẻ em nghèo học giỏi trên địa bàn.

Phát triển kinh tế không quên nhiệm vụ chính trị

Luôn đồng hành với các hoạt động thiện nguyện xã hội

Các hoạt động chính trị - xã hội mang ý nghĩa kết nối, giáo dục, khơi dậy tinh thần sống, học tập và lao động. Khi tổng kết về thắng lợi năm 2021, Công ty đã chỉ ra: Phong trào thi đua do các đơn vị trong khối phát động với mục tiêu và nội dung cụ thể sát với nhiệm vụ chính trị của từng doanh nghiệp, đồng thời có chính sách khen thưởng kịp thời, với phương châm “gắn động viên tinh thần với lợi ích vật chất” nên đã được CB.CNVC-LĐ hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả.

Thông qua hoạt động phi kinh tế, các đơn vị thành viên đã tìm được tiếng nói chung với nhau trong quá trình tham gia hoạt động, đồng thời có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và trở thành một khối thống nhất, quan tâm và chia sẻ với nhau trong quan hệ sản xuất, kinh doanh.