Doanh nghiệp nỗ lực

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn, nhất là trước tác động của làn sóng COVID-19. Dù vậy, với nội lực của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn của các cấp, ngành và lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn để ổn định sản xuất, kinh doanh. Tính đến tháng 9/2022, toàn tỉnh Lạng Sơn có hơn 3.665 doanh nghiệp hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 20 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND thành phố Lạng Sơn, tính đến cuối tháng 8/2022, toàn thành phố có khoảng 1.700 doanh nghiệp, 37 HTX và khoảng 2.630 hộ kinh doanh đang hoạt động. 8 tháng đầu năm 2022, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nộp ngân sách nhà nước hơn 400 tỷ đồng. Đáng chú ý, các doanh nghiệp không chỉ duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm cho người lao động, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố còn đoàn kết, tích cực chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội hàng chục tỷ đồng.

Lạng Sơn: Kịp thời tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Lạng Sơn trao đổi bên lề với các ngành, doanh nghiệp tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Theo lãnh đạo huyện Cao Lộc, hết tháng 8/2022, trên địa bàn huyện có 363 doanh nghiệp, 48 HTX và 4.900 hộ kinh doanh đang hoạt động. Trong 8 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đã nộp ngân sách nhà nước được gần 34 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho hơn 3.600 lao động trên địa bàn và tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội.

Được biết, thời gian vừa qua tỉnh Lạng Sơn đã triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: giảm, giãn thuế, phí; tăng cường đối thoại; đẩy mạnh CCTTHC, nhất là tại Trung tâm hành chính công tỉnh… nhằm tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. 

Theo đánh giá của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn ông Hồ Phi Dũng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền đang có những thay đổi tích cực. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh rất quyết liệt, cầu thị, lắng nghe doanh nghiệp; kịp thời chỉ đạo họp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là về vấn đề giải phóng mặt bằng. Tuy vậy, các doanh nghiệp vẫn đang còn nhiều khó khăn. Các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan vấn đề tạo mặt bằng sạch để doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thuê mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh; giải phóng mặt bằng; công tác thanh kiểm tra; tiếp cận tín dụng…

Đồng hành và tháo gỡ khó khăn

Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đang quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực vào đầu tư kết cấu hạ tầng; xây dựng thể chế, cơ chế chính sách nhằm huy động và kết hợp các nguồn lực phát triển, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Vẫn là tinh thần cầu thị và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhưng năm nay lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp đến các huyện, thành phố để lắng nghe, gặp mặt doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Trong tháng 9/2022, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UD tỉnh Lạng Sơn đã gặp mặt, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cùng cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Lạng Sơn và các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng.

Theo ý kiến của các doanh nghiệp, hiện khó khăn chủ yếu liên quan đến tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; các giải pháp để thông quan hàng hóa; tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng mong muốn được chính quyền hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Lạng Sơn: Kịp thời tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với doanh nghiệp bên lề buổi gặp mặt doanh nghiệp huyện Hữu Lũng (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương tập trung triển khai giải quyết các nội dung đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. Cần quan tâm lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, các địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển doanh nghiệp, HTX; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền kiến tạo; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức; chủ động tiếp cận, lắng nghe, kịp thời trao đổi, nắm bắt tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, tiếp tục thông tin kịp thời các chủ trương, định hướng quy hoạch phát triển của tỉnh, huyện, các cơ chế chính sách hỗ trợ…

Đối với UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch tỉnh yêu cầu phải quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng được mặt bằng thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, quan tâm định hướng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng mong muốn các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư cần chủ động kiến nghị vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách đến đơn vị liên quan; cần nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật và định hướng phát triển của tỉnh, tuân thủ đúng các quy định trong sản xuất kinh doanh. Đối với những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, thủ tục hành chính cần phản ánh trực tiếp đến các sở, ngành, lãnh đạo tỉnh để được xem xét, xử lý kịp thời.

Đồng thời, cần quan tâm nghiên cứu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường. Lãnh đạo tỉnh mong cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoạt động hiệu quả, bền vững, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh và của đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm lắng nghe, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bất cứ kiến nghị, vấn đề nào của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh mà các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp thành phố giải quyết không đúng thời hạn thì có thể phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo tỉnh.

Trước nhu cầu về mặt bằng để mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã phối hợp với các huyện tổ chức rà soát và báo cáo UBND tỉnh về định hướng phát triển Cụm công nghiệp địa phương trong phạm vi toàn tỉnh đưa vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Các huyện, thành phố đã đề xuất đưa vào quy hoạch sử dụng đất để thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng 34 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.550 ha giai đoạn 2021-2030.

Trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện thu hút đầu tư 10 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 630 ha tại các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn. Khi các doanh nghiệp thực hiện đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp sẽ được hưởng các ưu đãi đầu tư, thuê đất và hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Hiện, UBND tỉnh đã chấp thuận cho một số nhà đầu tư khảo sát, đăng ký thành lập các cụm công nghiệp địa phương tại các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng, Bắc Sơn để lập dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. 

Tại thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 có 3 cụm công nghiệp tại các xã: Hoàng Đồng, Quảng Lạc và Mai Pha. Trong đó, trong giai đoạn 2021-2025 ưu tiên thực hiện đầu tư cụm công nghiệp tại xã Quảng Lạc với diện tích 50 ha.