Tại buổi tư vấn chuyên đề "Giải pháp Số cho Quy trình kinh doanh Thương mại dịch vụ" của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Viện trưởng Viện phát triển Doanh nghiệp (VCCI) nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 không chỉ mang lại những tác động tiêu cực đến sức khoẻ của người dân và doanh nghiệp mà còn làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng và phương thức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp xác lập mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số

Buổi tư vấn chuyên đề "Giải pháp Số cho Quy trình kinh doanh Thương mại dịch vụ" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Theo đó, đây thực sự là thời điểm để doanh nghiệp nhận ra tính ưu việt của kinh tế số và yêu cầu cấp bách hơn nữa của quá trình chuyển đổi số.

“Chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm một mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực để vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sau đại dịch”, bà Thuỷ nhấn mạnh.

Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam của VCCI với chủ đề “Đổi mới mô hình kinh doanh trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư” cho thấy bức tranh rất rõ về thực trạng chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể, 89% các doanh nghiệp nhận thức được vai trò, tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến quy trình, phương thức hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp xác lập mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Viện trưởng Viện phát triển Doanh nghiệp (VCCI).

“Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi Số là quá trình tất yếu với tất cả các doanh nghiệp bất kể quy mô ngành nghề", Phó Viện trưởng Viện phát triển Doanh nghiệp nhấn mạnh.

Do đó, nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải đổi mới mô hình kinh doanh, xác lập mô hình quản trị dựa trên công nghệ số, hướng tới các mục tiêu phát triển sáng tạo, bền vững, bao trùm.

“Những câu chuyện thành công về chuyển đổi số cho thấy, những người sẵn sàng đi tiên phong trong chuyển đổi số là những người sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng từ bỏ các mô hình kinh doanh truyền thống để thiết lập mô hình kinh doanh mới, sáng tạo lại các chuỗi cung ứng và quy trình ra quyết định, loại bỏ những công đoạn trung gian, rườm rà, hình thức. Đổi mới tổ chức dự trên nền tảng văn hoá sáng tạo sẽ là động lực cho quá trình chuyển đổi số”, bà Thuỷ chia sẻ.

Doanh nghiệp xác lập mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số

Hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm và mong muốn được thực hiện chuyển đổi số nhưng còn vướng vào nhiều rào cản.

Cũng theo khảo sát của VCCI về Chuyển đổi số, hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm và mong muốn được thực hiện chuyển đổi số nhưng còn vướng vào nhiều rào cản thách thức khác nhau bao gồm có năng lực công nghệ, xây dựng chiến lược phát triển, chọn giải pháp tối ưu và tìm kiếm các đối tác tin cậy.

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, VCCI đang phối hợp với các bộ ngành, hiệp hội có liên quan thực hiện các chương trình hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đây cũng là một trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược của VCCI trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Doanh nghiệp xác lập mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số

Ông Lê Duy Khang, phụ trách Marketing của Zoho Vietnam.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Duy Khang, phụ trách Marketing của Zoho Vietnam – đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy sự rời rạc giữa những phần mềm khác nhau, ở những bộ phận phòng ban khác nhau, đang cản trở tốc độ Số hóa của doanh nghiệp. Một nền tảng hợp nhất, nơi tất cả hoạt động diễn ra nhịp nhàng, thông suốt, chính là điều doanh nghiệp cần để tiến nhanh và bền vững”.

Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, do đó, doanh nghiệp cần chủ động và nỗ lực, môi trường, thể chế và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể, đại diện Zoho đề xuất Chính phủ cần hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, cho phép truy cập thông tin trên nền tảng các giải pháp kỹ thuật số hiện có. Đồng thời cho phép doanh nghiệp sử dụng các quỹ khoa học công nghệ cho đầu tư chuyển đổi số.

Doanh nghiệp xác lập mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số

Doanh nghiệp cần chủ động và nỗ lực, môi trường, thể chế và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng đề xuất Chính phủ cho phép thử nghiệm cơ chế dạng sandbox trong triển khai và ứng dụng chuyển đổi số. Minh bạch hoá các quy tắc và quy định về quản lý dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp. Tạo thêm cơ hội kết nối kinh doanh với các nhà cũng cấp giải pháp kỹ thuật số.

Đặc biệt, xây dựng các quy tắc, quy định để thúc đẩy việc kinh doanh không dùng giấy tờ. Hỗ trợ tài chính trong việc ứng dụng công nghệ số.

Được biết, Chương trình tư vấn phối hợp giữa VCCI và Zoho tiếp theo sẽ được diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 06/10 tới với mục tiêu nhằm giúp các Doanh nghiệp tiếp cận Giải pháp quản lý quy trình kinh doanh toàn diện, tích hợp xuyên suốt tất cả các hoạt động Sales và Marketing, từ quản lý thông tin khách hàng, các yêu cầu hỗ trợ từ khách, đến triển khai dự án và theo dõi những số liệu quan trọng của doanh nghiệp theo thời gian thực.