Ban dự án Nhơn Trạch MCC20 triển khai công tác phòng chống mùa mưa

Ban dự án đã sắp xếp một nhân viên trực ca, đảm bảo trong suốt 24 giờ dự án được quản lý nghiêm ngặt chặt chẽ. Thành lập một tổ chuyên biệt để thông báo tình hình thời tiết mỗi ngày, theo đó linh động sắp xếp ca làm của công nhân, đồng thời tổ chức đào tạo cho nhân viên những phương pháp ứng phó khi làm việc ở điều kiện thời tiết bất thường.

Bộ phận dự án tiến hành kiểm tra toàn bộ công trình: Kiểm tra rò rỉ nước mưa trên mái văn phòng và nhà xưởng; kiểm tra độ dốc rãnh thoát nước, đảm bảo nước mưa không tích tụ trên các thiết bị; kiểm tra vật liệu chống thấm; kiểm tra việc sắp xếp các vật liệu để đảm bảo an toàn lao động.

Sau khi kiểm tra, tất cả các bộ phận phải tóm tắt sơ bộ nếu phát sinh vấn đề, từ đó tìm hướng giải quyết, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống hiệu quả; nâng cao năng lực ứng cứu kịp thời của mỗi cá nhân; tổ chức trực ban; đảm bảo dự án vận hành sản xuất an toàn, ổn định.