Titanium dioxide (E171) là một chất trước đây được phép sử dụng làm phụ gia tạo màu cho một số sản phẩm thực phẩm. Nó thường được sử dụng trong sản xuất thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, trong năm 2021, Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đã thực hiện đánh giá lại rủi ro.

Báo cáo EFSA đề cập rằng, dựa trên tất cả các bằng chứng hiện có, những lo ngại liên quan đến độc tính gen có thể có, xem xét nhiều yếu tố không rõ ràng, cơ quan thẩm quyền kết luận rằng phụ gia thực phẩm Titanium dioxide (E171) không thể được coi là vô hại. Do vậy, kể từ ngày 7/8/2022, các nhà sản xuất thực phẩm không được phép sử dụng màu thực phẩm này.

Thực phẩm có chứa titanium dioxide (E171) được sản xuất theo quy định trước ngày 7 tháng 2 năm 2022, ngày quy định mới có hiệu lực, sẽ được phép tiếp tục tiêu thụ trên thị trường. Tuy nhiên, từ ngày 7 tháng 8 năm 2022 trở đi, không sản phẩm thực phẩm nào có chứa E171 được phép bán trên thị trường EU.

Cũng liên quan đến quy định đối với thực phẩm, trong năm 2022, Cơ quan Thú y và Thực phẩm Đan Mạch sẽ thực hiện một chiến dịch kiểm soát, trong đó, kiểm tra hàm lượng các chất ô nhiễm môi trường, chất gây ô nhiễm, độc tố nấm mốc và độc tố tự nhiên trong thực phẩm, đồng thời cũng sẽ kiểm tra chất lượng dầu ô liu.

Mục đích của chiến dịch để kiểm soát việc tuân thủ các giá trị giới hạn của EU đối với các chất ô nhiễm hoá học (tập trung vào các sản phẩm do Đan Mạch sản xuất, nhưng thực phẩm nhập khẩu cũng bị kiểm tra); kiểm tra chất lượng dầu ô liu; thu thập dữ liệu cho bất kỳ giá trị giới hạn trong tương lai và các loại thực phẩm mới.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang xuất khẩu thực phẩm vào Đan Mạch cần chú ý đảm bảo tuân theo đúng giá trị giới hạn hàm lượng các chất hoá học đã được EU quy định để tránh bị Cơ quan có thẩm quyền của Đan Mạch kiểm tra.