Theo cơ quan trên, các kho lạnh sẽ tiến hành quy trình khử trùng, kiểm dịch và cấp chứng nhận đối với thực phẩm dây chuyền lạnh nhập khẩu trước khi đưa vào thị trường. Các kho này sẽ giúp cắt đứt nguồn lây nhiễm COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý thực phẩm dây chuyền lạnh nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp đồng thời giảm chi phí.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, bao gồm các yêu cầu về khử trùng và kiểm dịch, nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Một số tỉnh và thành phố cũng đã thực hiện các yêu cầu mới ảnh hưởng đến thương mại nông sản và thực phẩm.

Từ tháng 12/2020, Trung Quốc đã đưa vào sử dụng một nền tảng nhằm truy xuất nguồn gốc thực phẩm dây chuyền lạnh nhập khẩu gồm  gia súc, gia cầm và thủy sản.