Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia, vừa thay mặt hội đồng, gửi báo cáo khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2024.

Lương tối thiểu vùng 2024: Chính thức đề xuất Chính phủ điều chỉnh tăng 6%

Nhiều nhận định cho rằng 6% là mức tăng hài hòa, chia sẻ khó khăn của cả lao động và chủ doanh nghiệp.

Mức tăng được Hội đồng đề xuất 6%, tương ứng tăng 200.000 - 280.000 đồng. Cụ thể, lương vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng, vùng 2 là 4,41 triệu, vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 đạt 3,45 triệu đồng. Lương các vùng đang dao động 3,25-4,68 triệu đồng.

Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Cụ thể, vùng 1 lên 23.800 đồng, vùng 2 lên 21.200 đồng, vùng 3 là 18.600 đồng, vùng 4 là 16.600 đồng.

Trước đó, giữa năm 2023, Hội đồng tiên lương đã họp để bàn tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024. Tuy nhiên, thời điểm này hội đồng chưa thể đánh giá hết được các tác động và dự báo tình hình kinh tế - xã hội thời gian tiếp theo.

Hội đồng cũng nhận thấy thời điểm trên chưa hội đủ các căn cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất phương án điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu năm 2024.

Phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương quốc gia tái khởi động ngày 20/12, bốn tháng sau lần đàm phán thứ nhất.

Lương tối thiểu vùng 2024: Chính thức đề xuất Chính phủ điều chỉnh tăng 6%

Phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương quốc gia tái khởi động ngày 20/12, bốn tháng sau lần đàm phán thứ nhất.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia đồng tình với mức điều chỉnh tăng 6% và nhận định là phù hợp với thực tế.

"Doanh nghiệp giải thể khỏi thị trường vẫn nhiều. Bên cạnh mục tiêu giữ việc làm, doanh nghiệp cũng phải tính đến điều chỉnh chế độ cho người lao động, căn cứ theo sức chịu đựng, năng lực chi trả của doanh nghiệp. Mặc dù tình hình rất khó khăn nhưng lương không thể không điều chỉnh và mức tăng 6% là phù hợp", Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng cho biết đại diện người lao động hài lòng với mức tăng này, điều này đảm bảo chia sẻ với người sử dụng lao động trong hoàn cảnh khó khăn.

"Đây là mức tăng phù hợp dựa trên tình hình kinh tế, xã hội, cân nhắc nhiều mặt, gồm cả trách nhiệm chia sẻ với người sử dụng lao động. Trong bối cảnh lương của khu vực công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ tăng từ 1/7 năm sau, việc điều chỉnh lương với người lao động như này là phù hợp", ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia đánh giá 6% là mức tăng hài hòa, chia sẻ khó khăn của cả lao động và chủ doanh nghiệp.

Thời điểm tăng được hội đồng đề xuất từ ngày 1/7, đồng bộ với chủ trương của Đảng về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực Nhà nước, đảm bảo thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện.