Thời tiết

 
 

Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
 6/13/2021 7:14:09 PM Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank
  Mua vào Bán ra
AUD 17,338.94 18,063.24
CAD 18,511.60 19,284.89
EUR 27,101.60 28,517.56
GBP 31,698.21 33,022.33
HKD 2,883.52 3,003.98
JPY 203.48 214.12
KRW 17.86 21.74
THB 651.70 751.31
USD 22,820.00 23,050.00