Thời tiết

 
 

Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
 12/2/2021 6:03:42 PM Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank
  Mua vào Bán ra
AUD 15,725.91 16,382.96
CAD 17,314.16 18,037.58
EUR 25,062.20 26,443.75
GBP 29,426.81 30,656.32
HKD 2,845.02 2,963.89
JPY 194.80 206.46
KRW 16.73 20.36
THB 593.75 684.51
USD 22,600.00 22,830.00