Thời tiết

 
 

Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
 9/16/2021 11:37:22 PM Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank
  Mua vào Bán ra
AUD 16,283.54 16,963.88
CAD 17,581.53 18,316.10
EUR 26,213.40 27,577.66
GBP 30,714.67 31,997.94
HKD 2,851.74 2,970.88
JPY 202.85 214.59
KRW 16.87 20.54
THB 612.45 706.07
USD 22,630.00 22,860.00