Quy hoạch điện VIII: Thủ tướng yêu cầu xây dựng giá điện cạnh tranh

Quy hoạch điện VIII cần xây dựng giá điện cạnh tranh

 

Tại Hội nghị Chính phủ với các doanh nghiệp với chủ đề "Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững" sáng 11-8, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã kiến nghị Thủ tướng sớm phê chuẩn Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên Thủ tướng yêu cầu, Dự thảo Quy hoạch điện VIII phải làm rõ được 5 khâu quan trọng liên quan đến điện, nếu chưa rõ sẽ chưa phê duyệt.

Tại cuộc họp Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, ông đã chủ trì gần 30 cuộc bàn về quy hoạch điện VIII, quy hoạch này thực hiện từ tháng 8/2019, trình Chính phủ từ tháng 3/2021. Thực hiện theo chủ trương "làm hết sức thận trọng, rà soát kỹ", nên quy hoạch này được xem xét khá kỹ càng, khi trình lên không đạt về cơ cấu nguồn điện giữa các vùng miền dẫn đến chi phí vận tải quá lớn, do đó phải sắp xếp lại cho phù hợp, hạn chế tổn thất.  Phó Thủ tướng cho biết đến nay còn việc duy nhất là rà soát việc đưa vào quy hoạch những dự án điện mặt trời đã triển khai rồi. 

Phó Thủ tướng cũng đã yêu cầu Bộ Công Thương xác định rõ 2.428 MW điện mặt trời để báo cáo Thường trực Chính phủ, bởi nếu cho vào tiếp điện mặt trời sẽ tiếp tục ảnh hưởng các nhà máy nhiệt, thủy điện, phát sinh lưới điện... 

Về cơ cấu nguồn điện, Phó Thủ tướng cho hay điện mặt trời từ tháng 3 năm ngoái đến nay đã giảm xuống, đang tính chấp nhận khoảng 16.000 MW, trong khi thế giới chỉ chiếm khoảng 3%, dự thảo quy hoạch trước lên tới hàng chục phần trăm. Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, khi điện mặt trời vào lưới sẽ ảnh hưởng đến các nguồn điện khác như; thủy điện, nhiệt điện phải giảm khiến các nhà máy thiệt hại lớn, như năm ngoái riêng nhà máy của Tập đoàn Dầu khí giảm công suất đến 50%, tổn thất khi mua không dùng được khoảng 14.000 tỉ đồng.

Sau khi Bộ trưởng và Phó Thủ tướng trao đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 5 khâu quan trọng về điện, đó là nguồn, truyền tải, phân phối, sử dụng và cái cuối cùng là "giá điện”, Thủ tướng nhấn mạnh giá diện xây dựng làm sao phải cạnh tranh. 

"Nguồn nào cũng được, nhất là nguồn từ năng lượng sạch như; điện gió và mặt trời càng nhiều càng tốt, nhưng vấn đề là giá thế nào? Giá điện không thể nào gấp đôi giá các nguồn điện khác, mà chúng ta lại sử dụng nguồn điện này", Thủ tướng nói.

Thủ tướng đặt vấn đề làm sao để có giá ổn định, cạnh tranh để người dân, doanh nghiệp hưởng sự cạnh tranh này một cách hiệu quả nhất. "Tôi đề nghị làm rõ chỗ này, chưa rõ thì chưa duyệt. Tất nhiên phải làm nhanh, có hiệu quả", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị các nhà hoạch định chính sách phải nghiên cứu kỹ, vì lợi ích quốc gia dân tộc, của người dân, không thể chạy theo lợi ích nhóm, lợi ích của một số người bởi tất cả sẽ tính vào giá điện.

"Chúng ta làm tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, tất cả vì lợi ích của nhân dân, hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước, đạt được mục tiêu đó thì làm được. Còn nếu không đạt mục tiêu đấy thì nóng ruột mấy cũng phải kiên trì, tất nhiên không kiên trì đến mức trì trệ", Thủ tướng nói.