Ngành thuế: Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp

Ngành thuế đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Thu NSNN bằng 98,6% so với cùng kỳ năm 2020

Theo Tổng cục Thuế, tháng Hai trùng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 và đợt bùng phát dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do đó hoạt động thương mại trong nước, vận tải và du lịch giảm so với tháng trước. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện các dự án, công trình bị chậm lại, đồng thời chủ đầu tư, nhà thầu chủ yếu tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp nên tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn NSNN 2 tháng đầu năm so với kế hoạch đạt không cao, bằng 9% so với kế hoạch năm. 

Cũng trong 2 tháng đầu năm có tới 19.741 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng đến 60,5% so với cùng kỳ đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách.

Tính đến hết 2 tháng đầu năm, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 246.449 tỷ đồng, bằng 22,1% so với dự toán, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 4.897 tỷ đồng, bằng 21,1% so với dự toán, bằng 46,7% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 241.553 tỷ đồng, bằng 22,1% so với dự toán. So với dự toán có 8/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 20%), trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 20,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 25,4%; Khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh ước đạt 26,5%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 25%...

Theo Tổng cục Thuế, mặc dù số thu ngân sách chưa có tăng trưởng song để có được kết quả trên là nỗ lực cố gắng rất lớn của cơ quan thuế trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác, số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế GTGT đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng, đồng thời đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế...

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin. Đến nay đã có 809.397 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,68% số doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/02/2021 là 2.903.211 hồ sơ.

Đã có 55 Ngân hàng thương mại và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ.

Ngành thuế: Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp

Hiện có 99,68% số doanh nghiệp đang hoạt động tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử.

Tính đến 19/02/2021, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 802.792 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98,86%. Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 801.460 doanh nghiệp, đạt 98,95% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/02/2021, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 1.021.029 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 165.677 tỷ đồng và 3.541.841 USD.

Đồng bộ giải pháp để thực hiện mục tiêu kép

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, để hỗ trợ người nộp thuế khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN ở mức cao nhất, ngành thuế đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ mà Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành, qua đó giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, vượt qua giai đoạn dịch bệnh để ổn định và khôi phục sản xuất kinh doanh, lành mạnh hóa nền tài chính doanh nghiệp, có nguồn lực tài chính để nộp thuế đúng hạn.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, ngay từ đầu năm 2021, ngành Thuế đã chủ động nắm bắt kịp thời mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến tình hình thu NSNN. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục tăng cường công tác đánh giá tác động của COVID-19 đến hoạt động của các doanh nghiệp đến tình hình thu NSNN tại cơ quan thuế các cấp.

Đồng thời, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế địa phương tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát toàn bộ người nộp thuế trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch của dịch COVID-19, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, người nộp thuế thuộc phạm vi ảnh hưởng; đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng đến từng ngành, lĩnh vực; tổng hợp mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến thu ngân sách…

Để giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách, trong thời gian tới cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; Đồng thời, tổ chức bộ phận trực hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7, đảm bảo cho doanh nghiệp, người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ với NSNN mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Trong năm 2021, ngành thuế cũng tập trung triển khai các giải pháp quản lý thuế như: mở rộng cơ sở thuế, tăng cường chất lượng công tác thanh kiểm tra, chống thất thu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá...  Bên cạnh đó, cơ quan thuế sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT, tạo điều kiện cho người nộp thuế có thêm nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thuế kịp thời theo đúng chính sách, pháp luật.