Việt Nam nằm trong top các nước sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may trên thế giới. Dệt may là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn, đóng góp khoảng 16% tỷ trọng xuất khẩu của cả nước. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, đặc biệt là Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong những năm qua đang dịch chuyển dần từ sản xuất gia công sang hình thức sản xuất tự chủ với thương hiệu riêng (OBM) và sản xuất trọn gói kèm thiết kế (ODM) để đáp ứng yêu cầu người mua và tạo giá trị gia tăng cao hơn. Chủ động nguồn nguyên phụ liệu, nâng cao giá trị gia tăng, đi lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu là những mục tiêu ngành Dệt May Việt Nam đang hướng tới.

Trường đại học đầu tiên đào tạo trình độ đại học ngành kinh doanh thời trang và dệt may

Chủ động nguồn nguyên phụ liệu, nâng cao giá trị gia tăng, đi lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu là những mục tiêu ngành Dệt May Việt Nam đang hướng tới.

Kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực thuộc lĩnh vực Kinh doanh thời trang và dệt may (KDTT&DM) tại các doanh nghiệp dệt may hiện nay là rất lớn và tiếp tục tăng cao trong những năm tới. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực KDTT&DM đang trong tình trạng thiếu hụt lớn nhân lực, đặc biệt nhân lực có trình độ cao. Theo ước tính, tốc độ tăng trưởng lao động hằng năm của ngành dệt may đạt từ 60.000 - 90.000 lao động mới/năm, cao hơn mức trung bình của tất cả các ngành khác. Theo dự báo nhu cầu lao động ngành dệt may trong các năm tới vẫn gia tăng. Dự kiến giai đoạn 2020 - 2025 tăng 8%; giai đoạn từ 2026 - 2030 tăng 6% cho đến khi ngành dệt may áp dụng hoàn toàn Cách mạng công nghiệp 4.0.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực thuộc lĩnh vực Kinh doanh thời trang và dệt may, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 315/QĐ-ĐHSPKT ngày 05 tháng 02 năm 2021 về việc mở ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Kinh doanh thời trang và dệt may.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo ứng dụng nghề nghiệp. Mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp thông qua khảo sát nhu cầu xã hội bằng nhiều phương pháp, phương tiện khác nhau như thu thập thông tin trực tuyến qua báo đài, thông báo tuyển dụng, các đánh giá về nhu cầu nhân lực của ngành hiện tại và dự kiến trong tương lai của các nhà khoa học, các chủ doanh nghiệp cũng như chính sách của nhà nước, địa phương kết hợp khảo sát phản hồi từ doanh nghiệp, sinh viên, cựu sinh viên bằng phiếu.

Trường đại học đầu tiên đào tạo trình độ đại học ngành kinh doanh thời trang và dệt may

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên vừa có quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Kinh doanh thời trang và dệt may.

Kết hợp với việc vận dụng những kinh nghiệm thực tế đã đào tạo ngành Công nghệ may trong thời gian qua, chương trình đào tạo ngành Kinh doanh thời trang và dệt may được đề xuất mở dự kiến sẽ bám sát được nhu cầu từ doanh nghiệp, có khả năng đào tạo được đội ngũ Cử nhân chuyên môn tốt về lĩnh vực kinh doanh sản phẩm thời trang, đáp ứng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, sử dụng nhân lực trong tương lai. Chương trình có tổng số 135 tín chỉ (TC) đào tạo trong 4 năm. Trong đó, khối kiến thức giáo dục đại cương là 40 TC, khối kiến thức giáo dục nghề nghiệp 95 TC.

Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may đào tạo 2 chuyên ngành chính: Kinh doanh thời trang và Quản lý đơn hàng.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các vị trí: Chuyên ngành Kinh doanh thời trang, Chủ thương hiệu thời trang, Quản lý cửa hàng/Quản lý hệ thống bán lẻ, Bộ phận kinh doanh trong các doanh nghiệp, Bộ phận marketing, tư vấn sản phẩm, Chuyên ngành Quản lý đơn hàng dệt may, Bộ phận quản lý đơn hàng/ Merchandiser cho các thương hiệu thời trang,....