Quỹ Philips và Philips Việt Nam ủng hộ máy theo dõi bệnh nhân Covid -19

Quỹ Philips và Philips Việt Nam ủng hộ máy theo dõi bệnh nhân Covid

50 máy này được chuyển đến cho 13 bệnh viện điều trị Covid -19 tại Tp. HCM, Đồng Nai và Bình Dương. Với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao tới cộng đồng thông qua công nghệ y tế tiên tiến, Quỹ Philips và Philips Việt Nam đã đáp lại lời kêu gọi ủng hộ trang thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân Covid tại Việt Nam.

Các máy theo dõi bệnh nhân đa thông số này sẽ được sử dụng trong việc theo dõi tình trạng của bệnh nhân Covid tại các khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, góp phần giúp các bác sĩ đánh giá sát sao hơn tình trạng bệnh và có thể đưa ra các chẩn đoán cũng như định hướng điều trị phù hợp hơn cho bệnh nhân.

 Bà Margot Cooijmans, Giám đốc Quỹ Philips chia sẻ:

Ông Hugo Luik, Tổng Giám đốc Philips Việt Nam phát biểu:

Ông Phạm Dũng, Giám đốc MCNV Việt Nam phát biểu: