Theo Công ty Hyundai Aluminum Vina, chính sách thuế nhập khẩu và GTGT đã và đang có những hướng dẫn không đồng nhất của Hải quan gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp dự tính lên tới 41,8 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2016, doanh nghiệp ký hợp đồng thầu phụ với Samsung C&T để thực hiện gói thầu thi công tường nhà xưởng cho Samsung Display Bắc Ninh (DNCX). Theo hợp đồng hàng hóa nhập khẩu cho công trình không gồm thuế nhập khẩu và GTGT. Đồng thời, theo công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, hàng hóa mà doanh nghiệp nhập khẩu trong năm 2016-2017 không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu và GTGT.

KIẾN NGHỊ THỦ TƯỚNG: Đồng nhất hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu và GTGT

Một số doanh nghiệp đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành đồng nhất về hướng dẫn thuế nhập khẩu - Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau 4 năm, Tổng cục Hải quan lại liên tục có chỉ thị khác nhau như ngày 28/7/2021, quy định hàng nhập khẩu đưa thẳng vào DNCX để xây dựng văn phòng DNCX thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu nhưng phải kê  khai nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu; ngày 05/8/2021 (1 tuần sau công văn đã nêu), đơn vị này lại có công văn cho rằng doanh nghiệp phải nộp cả thuế nhập khẩu và GTGT, dẫn đến doanh nghiệp phải chịu thiệt hại dự tính về thuế nhập khẩu khoảng 11,4 tỷ, Thuế GTGT 9,1 tỷ, Tiền chậm nộp và tiền phạt là 21,3 tỷ đồng.

Từ thực trạng đã nêu, để tránh cho doanh nghiệp phải chịu tổn thất nặng nề vì lỗi của chính sách thuế và hướng dẫn không đồng nhất của cơ quan Hải quan, Công ty Hyundai Aluminum Vina đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo các đơn vị giải quyết theo hướng dẫn của Bộ tài chính có hiệu lực tại thời điểm nhập khẩu (Công văn 12366/BTC-TCHQ ngày 17/9/2013).

Cũng liên quan đến chính sách thuế nhập khẩu, Công ty CP Dược phẩm Imexpharm cũng có kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quản lý Tài chính, Hải quan rà soát để điều chỉnh chính sách thuế cho các nguyên liệu trong nước chưa thể sản xuất được, (nguyên liệu mà doanh nghiệp bắt buộc phải nhập khẩu để sản xuất) nhằm hỗ trợ thành phẩm sản xuất trong nước có thể cạnh tranh tốt hơn với thành phẩm nhập khẩu.

Theo Công ty CP Dược phẩm Imexpharm, chính sách thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, bao bì trong sản xuất thuốc (ví dụ Amoxicillin, Ampixicillin, …) còn một số điểm chưa hợp lý khi mức thuế áp cho nhập khẩu các nguyên liệu này cao hơn mức thuế nhập khẩu thành phẩm, trong khi doanh nghiệp bắt buộc phải nhập khẩu nguyên liệu do trong nước hiện không có đơn vị cung cấp nguyên liệu này.

“Giá thành phẩm sản xuất trong nước khó thể cạnh tranh với giá thành phẩm nhập khẩu khi chính sách thuế nhập khẩu nguyên liệu và thành phẩm chưa cân xứng”, doanh nghiệp này chia sẻ.